Συνεργασίες

Μεγάλοι όμιλοι με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά επιλέγουν την εταιρεία μας, με γνώμονα την καλλιτεχνική ποιότητα και την υψηλή αισθητική των έργων μας, για να προσφέρουν ως δώρο τις παραστάσεις μας είτε στα παιδιά των υπαλλήλων τους είτε στο κοινό τους.

Η αξιόλογη αυτή πολιτική τους να επενδύουν στην τέχνη και να εντάσσουν τα θεατρικά έργα μας στις εξωεπιχειρηματικές τους δράσεις τους δεν αποτελεί μόνο αναγνώριση της εταιρείας μας αλλά και βασικό μοχλό πολιτιστικής ανάπτυξης και προαγωγής του καλλιτεχνικού πνεύματος.